Полезно

07.01.2019

Валутни кредити? Изследвания, есета, трактати за „специалния банков продукт“

Една книга за историята на „кредитите в швейцарски франкове“, разказана от автори от 10 държави.
28.02.2018

„Франковите кредити“ не са франкови!

Върховният касационен съд прие: кредитополучателите не дължат швейцарски франкове при погасяване на кредитите си.