Полезно

28.02.2018

„Франковите кредити“ не са франкови!

Върховният касационен съд прие: кредитополучателите не дължат швейцарски франкове при погасяване на кредитите си.