Услуги

Потребителско право

 • консултации по договори за кредит и други потребителски договори
 • представителство в съдебни спорове за защита срещу прилагането на неравноправни клаузи и други потребителски спорове
 • представителство и съдействие в преговори за извънсъдебно решаване на спорове
 • представителство пред КЗП, КЗЛД и други публични органи
 • консултации и съдебна защита във връзка с нелоялни търговски практики
 • подготовка и процесуално представителство по колективни искове
 • консултации и процесуално представителство по дела за имуществени и неимуществени вреди

Защита на личните данни

 • анализ на степента на съответствие с изискванията на новия Общ регламент за защита на данните (GDPR)
 • привеждане на дейността в съответствие с новите изисквания за защита на личните данни, изготвяне на документи (GDPR)
 • текущи консултации във връзка с новите правила за защита на личните данни (GDPR)
 • абонаментно обслужване и актуализация във връзка с текущите изменения в нормативната уредба по защитата на личните данни
 • семинарни и дистанционни обучения на персонала по изискванията на GDPR
 • консултации, правно съдействие и представителство при кражба или злоупотреба с лични данни
 • представителство пред КЗЛД и в отношенията между субекти и администратори
 • съдебно представителство по искове за обезщетения за вреди и обжалване на актове

Банково и финансово право

 • представителство в съдебни спорове срещу банки
 • представителство и съдействие в преговори за извънсъдебно уреждане на спорове
 • защита и съдействие в заповедни и изпълнителни производства
 • консултации по всички видове банкови сделки и кредитни обезпечения – ипотеки, залози, поръчителство
 • консултации и съдействие при преструктуриране, предоговаряне и рефинансиране на банкови кредити
 • консултации и представителство в съдебни спорове във връзка със застраховки „Имущество“, „Живот“ и „Финансов риск“
 • консултации и представителство в съдебни спорове с банки във връзка с неразрешени платежни операции
 • консултации и процесуално представителство във връзка с лизингови договори
 • изготвяне на типови договори и общи условия
 • проверка за неравноправни клаузи в типови договори и общи условия
 • искове за стопанска непоносимост

Търговско право

 • комплексно текущо правно обслужване на юридически лица
 • консултации по всички видове търговски сделки
 • изготвяне на образци на договори и общи условия
 • проверка за неравноправни клаузи в типови договори и общи условия
 • процесуално представителство по търговски спорове

Дружествено право

 • учредяване, регистрация и промени във вписаните обстоятелства на търговски дружества, търговски представителства и юридически лица с нестопанска цел
 • правно съдействие при лицензиране
 • преобразуване и придобиване на търговски дружества
 • дю дилиджънс на дружества или предприятия с цел придобиване, инвеститорски контрол, текущо или друго оценяване
 • консултации и представителство в производства по несъстоятелност и ликвидация

Административно право

 • консултации относно българското данъчно законодателство във връзка с корпоративното подоходно облагане и облагане доходите на физическите лица, ДДС, данъци при източника, местни данъци и такси, избягване на двойното данъчно облагане и др.
 • представителство пред българските данъчни власти
 • процесуално представителство по спорове с данъчната администрация, обжалване на данъчно-ревизионни актове
 • дела за обезщетения срещу държавата и общините по ЗОДОВ
 • съдействие в процедури за обезщетения за забавено съдебно производство („бавно правосъдие“)

Вещно право

 • консултации, представителство и водене на преговори при сделки с движимо и недвижимо имущество – покупко-продажба, дарение, доброволна делба на съсобственост
 • консултации и съдействие при финансиране на сделки с недвижими имоти
 • проверка на собствеността и тежести
 • дю дилиджънс и консултации във връзка с придобиване и продажба на поземлени имоти, жилищни и офисни обекти и сгради
 • изготвяне и консултации по предварителни и окончателни договори
 • правни консултации, преговори и изготвяне на всякакъв вид договори за наем за търговски, жилищни или курортни обекти
 • консултации във връзка с договори за управление и поддръжка на собствеността
 • представителство в преговори и съдебни спорове във връзка с недвижима собственост и наемни отношения
 • представителство в нотариални производства

Имиграционно право и гражданство

 • консултации и съдействие при кандидатстване за виза
 • консултации и съдействие при кандидатстване за разрешение за продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване на територията на Република България
 • консултации и съдействие във връзка с придобиване на българско гражданство

Как работим

 • Зорница Сотирова
  Вече над две десетилетия наша цел и привилегия е да запознаваме бизнеса с новостите в нормативната уредба. С адв. Десислава Димитрова и адв. Анна Георгиева от „Ад Хок“ провеждаме теоретични и практически семинари по GDPR и се радваме, че освен коректни партньори, те са и компетентни и вълнуващи лектори, които много от клиентите ни се връщат да чуят отново.
  Зорница Сотирова
  TBS Consulting
 • арх. Христо Борисов
  Не очаквах такава развръзка по делото за моя „франков“ кредит! Късметът е на страната на силния, а моята сила сте вие – будители и пионери, отдадени на каузата!
  арх. Христо Борисов
 • Цветомила Найденова
  „Ад Хок“ са луксът да си спокоен, че делото ти е в най-сигурните ръце. При данъчна ревизия от НАП ми начислиха неправомерно ДДС и корпоративен данък. Шансът ни в съда беше малък, но вече бях ползвала услугите на кантората и знаех, че съм на точното място и при правилните хора – с техните упорство, съпричастност и човещина.
  Цветомила Найденова
  Управител, Миладо Одит
 • Мария Кутрева-Уилямсън
  Благодарение на вас спечелих дело срещу банка! Търпеливите ви обяснения, изцяло съобразени с нивото ми на НЕразбиране, ми вдъхнаха надежда и спокойствие. Смели, знаещи и можещи … страхотни сте! Усещах личното, а истинската, човешка ангажираност с клиента е такава рядкост!
  Мария Кутрева-Уилямсън
 • адв. Александър Чалъков и адв. Иван Чалъков
  Водим съдебен спор с банка за надвзети лихви по кредит. Адвокат Димитрова се оказа забележителен юрист и борбен процесуалист с респектиращо пространен опит и много жокери в ръкава. Както и да завърши делото, като колеги можем да оценим, че тя прави и невъзможното, за да защити интереса ни.
  адв. Александър Чалъков и адв. Иван Чалъков
 • Мартин Стефанов
  Голям късмет извадих, че попаднах на „Ad Hoc”. Благодаря за всичко! Доказахте, че има морал и етика. Дай боже повече хора като вас!
  Мартин Стефанов
 • Цветелин Золев
  Клиент съм на кантората от 2012 г. Водим четири дела за неравноправни клаузи в договори за банков кредит и съм впечатлен от вниманието, търпението и подробните обяснения, които получавам въпреки натовареността на екипа. Перфектно подготвени колеги!
  Цветелин Золев
  юрист
 • Мариана и Димитър Димитрови
  Швейцарският франк скочи и вноската ни от 750 лв. стана 1200 лв. Група отчаяни потърпевши открихме „Ад Хок“ в интернет. Предупредиха ни, че казусът е сложен и гаранции няма, но с помощта на голямото сърце и дебелите нерви на адвокат Десислава Димитрова успяхме да спечелим своето дело.
  Мариана и Димитър Димитрови
 • Илиян Петков
  Нотариусът видимо се развесели от договорените нестандартни условия с банката. Благодаря за компетентната помощ в преговорите. Без Вашето съдействие още дълго нямаше да изляза от капана на своята „франкова“ ипотека.
  Илиян Петков
 • Анна Манова
  Деси, благодаря за начина, по който водеше делото и преговорите. Хората обикновено свързват тези дела с нерви и неприятни емоции, но ти превърна нашето в приятно преживяване. Желаем ти още впечатляващи победи!
  Анна Манова
 • Валерия Динкова
  Доверих се на "Ад Хок" и адв. Десислава Димитрова по сложен казус за ипотечен кредит в момент, в който такова дело се считаше за смел експеримент. Те обаче приеха предизвикателството. Удоволствие е да гледаш с какъв размах и неотстъпчивост работи екип, който е истински на твоя страна.
  Валерия Динкова
 • Марин Кунев
  Находчиви, аналитични и обективни в прогнозите си, „Ad Hoc” наистина надминават очакванията и работят в дух на партньорство и лоялност към клиента. Търсех добър адвокат, а намерих безценен съюзник в спора си с банката.
  Марин Кунев
  CEO, Grafixoft
 • Свилен и Цветелина Иванови
  Адв. Димитрова е благороден и земен човек с впечатляваща способност за съпреживяване. Беше труден момент за нас, но човешкото отношение, което усещахме винаги зад гърба си, ни помогна да устоим през следващите четири години и да спечелим.
  Свилен и Цветелина Иванови
 • Светлана Николова
  Какво облекчение - благодарение на Вас стигнахме до споразумение. Вие сте победители! Щастлива съм, че станахте част от живота ми. Нямам думи да опиша искрената си благодарност и признателност към Вас.
  Светлана Николова
 • Евгения Аспарухова
  Моят случай се оказа комплекс от съдебни дела. „Ад Хок“ са прецизни и организирани, във всеки момент съм наясно какво се случва и какво предстои. Не очаквах да вземат проблема ми толкова присърце, но споделените вълнения ми дадоха нов приятел.
  Евгения Аспарухова
 • Александър Райчев
  Имах евров кредит, деноминиран в швейцарски франкове, но банката погази и договора, и закона. Една статия ме насочи към екипа на „Ад Хок“. Не ми обещаха чудеса, а само усилена работа. И наистина, дейни и отзивчиви, те работят с много усет и хъс, без да забравят, че залогът са реални човешки съдби.
  Александър Райчев